KALENDAR RADOVA NA PČELNJAKU - POLJOMARKET
+381 64 005 0133       poljomarkets@gmail.com

KALENDAR RADOVA NA PČELNJAKU PO MESECIMA

2019-02-28 13:46:00     Poljomarket     19956     0


odrzavanje kosnice, pcele, kalendar odrzavanja kosnice, kalendar radova na pcelinjaku

Kalendar radova


JANUAR

 • · Vizuelna kontrola pčelinjih društava svakih desetak dana
 • · Pomoću stetoskopa (ili gumenog creva) poslušati zvuk klubeta
 • · Obezbediti mir na pčelinjaku
 • · Čistiti od snega i leda
 • · Ispred košnica prostreti slamu, kukuruzovinu i sl.
 • · Zaštititi pčelinjak od ptica
 • · Ako pčelama nestane hrane dodati pogaču
 • · Sprečavati značajniji razvoj legla
 • · Prilikom prihranjivanja dodavati polen
 • · Sređivati i popravljati pčelarski pribor i alat (popravka starih i izrada novih košnica i ramova)
 • · Užičavanje ramova i topljenje voska
 • PAŠA:
  Nema je ali se ponegde javljaju : Visibaba i Šafran

FEBRUAR

 • · Obezbediti mir na pčelinjaku
 • · Ne dozvoliti zamrzavanje snega na letu
 • · Procenjivati jačinu društva na osnovu izleta pčela po lepom i toplom danu
 • · Pomoću stetoskopa (ili gumenog crijeva) poslušati zvuk klubeta
 • · Nipošto ne otvarati košnice iz čiste radoznalosti
 • · Očistiti i dezinfikovati podnjaču i leto (otpad i uginule pčele obavezno spaliti)
 • · Kontrolisati rezerve hrane (naročito cvetnog praha)
 • · Kontrolisati zdravlje i jačinu društava
 • · Društvu sa trutovima zameniti Maticu ili ga pripojiti
 • · Ovlaženi utopljavajući materijal odmah zameniti suvim
 • · Prihrana pčela ako je to neophodno
 • · Pomoći pčelama bez hrane (ramovima iz rezerve)
 • · Sprečiti pojavu grabeži
 • · Paziti da se leglo ne razvije više nego što je normalno za ovo doba godine
 • · Nabavka lekova
 • PAŠA:
  Nema je ili je neznatna : Drijen, Joha, Badem, Vrba, Iva, Lijeska

MART

 • · Izvršiti prvi proljećni pregled svih društava:
  • a) količna hrane,
  • b) zdravstveno stanje društva,
  • c) kvalitet matice,
  • d) količina legla,
  • e) broj zaposednutih ulica pčelama,
  • f) kvalitet saća,
  • g) stanje podnjače (broj uginulih pčela i trunje);
 • · Slabija društva spajati sa jačim
 • · Bolesne zajednice lečiti ili uništiti
 • · Izvršiti proljećno tretiranje protiv varoe
 • · Lečiti nozemozu (proliv pčela - ako postoji)
 • · Zamjena starog saća
 • · Spaljivati trunje i mrtve pčele
 • · Postaviti i urediti higijensko pojilo
 • · Početi stimulativno prihranjivanje pčela
 • · U drugoj polovini meseca, ako je toplo početi sa postepenim odzimljavanjem društava
 • · Kontrolisati provetravanje
 • PAŠA:
  Vrba, Iva, Topola, Brest, Trnjina, Žabnjak, Maslačak, Maslina, Kajsija, Breskva

APRIL

 • · Završiti započete radove
 • · Pratiti stanje i blagovremeno vršiti proširivanje pčelinjeg legla
 • · Otklapati saće sa starim medom radi stimulisanja matice da leže
 • · Oduzimati okvire sa viškom cvetnog praha za vreme cvetanja voća i čuvati ga kao rezervu
 • · Skupljati cvijetni prah hvatačima
 • · Preduzeti mere za radno raspoloženje i sprečavanje pojave rojenja
 • · Ako dođe do smanjenja unosa (prestanak paše ili višednevno loše vreme) treba nastaviti stimulativno prihranjivanje
 • · Koristiti voćnu pašu za izgradnju novog saća
 • · Spašavanje društava sa lažnim Maticama
 • · Vršiti izjednačavanje pčelinjih društava
 • · Kontrolisati zdravstveno stanje pčela i legla
 • · Sprovoditi borbu protiv varoe građevnjacima
 • · Stvaranje jakih zajednica (spajanjem slabijih društava)
 • · Stalno održavati pojilo
 • · Suzbijanje pčelinjih bolesti (varoe)
 • PAŠA:
  Crnjuša, Joha, Topola, Brest, Trnjina, Maslačak, Maslina, Šljiva, Trešnja, Višnja, Kruška, Jabuka, Trave, Uljana Repica, Kelj, Bijela Breza, Bukva, Gorski Javor, Hrast, Jasen, Divlji Kesten, Ribizla, Malina, Ogrozd, Facelija

MAJ

 • · Dovršavanje radova započetih u Aprilu
 • · Održavati radno raspoloženje kod pčela
 • · Izjednačiti pčelinja društva
 • · Čim zabeli saće u plodištu ili zabeli bagrem treba početi sa dodavanjem medišta
 • · Čim pčele popune preko polovine dodatog medišta odmah mu treba dodati sledeće
 • · Sprečavanje nagona za rojenje
 • · Proširenje legla
 • · Proširivanje otvora na letu koliko je to moguće
 • · Razmaći okvire u medištu radi produbljenja ćelija (ako se u medištu stavljaju široki nastavci)
 • · Ne otvarati košnice u toku dana zbog ometanja pčela
 • · Preduzeti sve da se društva tokom medobranja ne uznemiravaju
 • · Priprema pčela za selidbu (ako ih selimo)
 • · Približiti pčelinjak glavnoj paši (ako ih selimo)
 • · Matici ograničiti prostor za zaleganje jaja radi većeg prinosa meda
 • · Osnivanje Nukleusa za uzgoj Matica
 • · Po potrebi zamjeniti staru Maticu
 • · Staviti mlado saće u košnice (satne osnove za izgradnju)
 • · Zaseniti košnice koje su suviše izložene Suncu
 • PAŠA:
  Uljana Repica, Višnja, Jabuka, Kruška, Javor, Hrast, Divlji Kesten, Glog, Malina, Ogrozd, Kupina, Bor, Borovnica, Kadulja, Bagrem, Djetelina, Mak, Facelija, Vinova Loza

JUN

 • · Skidanje medišta i ceđenje meda
 • · Pčelama obavezno ostavljati najmanje 10 kilograma meda (to je minimum pravilnog funkcionicanja pčelinje zajednice)
 • · Medišta skidati ujutru, isceđena vraćati uveče
 • · Ne ostavljati med da se ohladi jer se teže cjedi a oštećuje se i saće, med čuvati u čistim sudovima
 • · Održavati radno raspoloženje pčela
 • · Izdvajanje i čuvanje saća sa poklopljenim medom za zimsku rezervu i konzervacija polena u saću za zimu
 • · Razmnožavanje društava i stvaranje nukleusa
 • · Proizvodnja i zamjena Matica i proizvodnja matične mliječi
 • · Negovanje rojeva i pomoćnih društava
 • · Proširenje ventilacije ako nastanu veće temperature
 • · Stimulativno prihranjivanje kristalnim šećerom
 • · Održavanje pojila ispravnim
 • · Seoba pčela na nove paše (ako ih selimo)
 • · Posle vrcanja zaštita od varoe (...)
 • · I dalje koristiti okvire građevnjake
 • PAŠA:
  Borovnica, Kupina, Bor, Jela, Smrča, Hrast, Kadulja, Drača, Djetelina, Soja, Lipa, Pitomi Kesten, Mak, Svilenica, Kukuruz, Vrba, Slez, Facelija, Tikva, Lan, Anfora, Majčina Dušica, Bijela Trava

JUL

 • · Stavljati žičanu mrežu ili osloboditi ulaz u zbjeg, pomicati gornja tela ili medišta radi ventilacije
 • · Zaštita od visoke temperature, staviti seno ili travu preko krovova radi zasenjavanja košnica
 • · Redovno održavati pojilo
 • · Zaštita od pojave grabeži
 • · Stvaranje novih i njega mladih rojeva
 • · Ceđenje meda
 • · Proizvodnja i zamjena Matica
 • · Suzbijanje osa i stršljenova
 • · Prihranjivanje rojeva, obezbeđivanje zimnice za pčele
 • · Dodavati šećer u kristalu radi stimulisanja matice
 • · Preduzimati mere protiv varoe koja je na vrhuncu
 • · Održavanje pojila
 • · Seoba pčela na suncokretovu pašu (ako ih selimo)
 • PAŠA:
  Trave, Djetelina, Soja, Lipa, Suncokret, Pasulj, Bosiljak, Pitomi Kesten, Svilenica, Stručak, Metvica, Amfora, Dubačac, Vres, Japanska Sofora, Facelija

AVGUST

 • · Detaljan pregled svih društava radi utvrđivanja:
  • a) zdravstvenog stanja pčela
  • b) kvaliteta matice i legla
  • c) kvaliteta saća
  • d) količine i kvaliteta hrane
  • e) jačine zajednice(broj zaposednutih ulica pčelama)
 • · Zaštita od visoke temperature, staviti seno ili travu preko krovova radi zasenjivanja košnica
 • · Saniranje oslabjelih društava
 • · Suzbijanje zaraznih bolesti pčela i legla
 • · Njega rojeva
 • · Rasporediti saće u košnici za zimu
 • · Početi intezivniju prihranu, samo uveče (davati sirup ili šećer u kristalu)
 • · Prihranjivanje društava (od 15.Avgusta, najkasnije od 1.Septembra)
 • · Zaštita od osa i stršljenova
 • · Ukloniti oštećeno i zaostalo saće
 • · Zaštita saća od moljca
 • · Održavanje pojila
 • · Do zazimljavanja izvesti što više mladih radilica
 • · Dovršiti zamenu Matica
 • · Obezbjeđivanje hrane za zimu
 • · Vrcanje zaostalog meda (samo višak)
 • · Nabavka lekova i šećera
 • PAŠA:
  Djetelina, Kukuruz, Stručak, Različak, Metvica, Vrba, Majčina Dušica, Bijela Trava, Divlja Cikorija, Lozika, Bosiljak, Heljda, Šafran, Vrijesak, Enotera, Facelija

SEPTEMBAR

 • · Dovršiti radove započete u Avgustu
 • · Odstraniti medljikovac iz košnica
 • · Utvrditi količinu hrane u košnicama i hitno dopuniti zalihe potrebne za zimu (16-25kg meda-odnosno 2-3kg kvalitetnog meda za svaku ulicu zaposjednutu pčelama, normalno i zdravo društvo pred uzimljavanje treba da ima 7-9 zaposednutih ulica)
 • · Nastaviti stimulativno prihranjivanje
 • · Nastaviti borbu sa osama i stršljenovima
 • · Postaviti češljeve na leta košnica zbog miševa
 • · Pripajati slaba društva jakim ako su zdrava
 • · Kontrolisati ispravnost pojila
 • · Hranu i polen pomjeriti bliže leglu
 • · Skinuti višak nastavaka i polunastavaka
 • · Suzbijati moljce i vaši
 • · Sprečavati pojavu grabeži
 • · Pripremiti košnice za uzimljavanje
 • PAŠA:
  Djetelina, Kukuruz, Stručak, Različak, Metvica, Vrba, Majčina Dušica, Bijela Trava, Divlja Cikorija, Lozika, Bosiljak, Heljda, Šafran, Zlatošipka, Enotera, Facelija

OKTOBAR

 • · Završiti propušteno od prošlog mjeseca
 • · Preuređenje pčelinjeg gnezda (raspoređivanje meda i cvetnog praha u košnici)
 • · Proveriti saće od moljaca
 • · Popravka ograde oko pčelinjaka
 • · Podesiti prednji nagib košnica
 • · Popraviti oštećene krovove
 • · Obnoviti i pojačati postolja
 • · Uređenje i farbanje košnica
 • · Obezbeđivanje mira na pčelinjaku
 • · Zazimljavanje društava
 • · Uredjivanje ventilacije
 • · Tretirati pčele protiv varoe ako je spoljnja temperatura minimum 12-14 C
 • · Uskladištiti suvišne nastavke, prazne ramove i zaštititi ih od voštanih moljaca (orahovo lišće, sumporisanje ...)
 • · Istopiti vosak
 • PAŠA:
  Aster, Bršljen, Licijum, Facelija

NOVEMBAR

 • · Dovršiti uzimljavanje društava
 • · Zaštita pčelinjaka od jakih vjetrova
 • · Obezbediti mir na pčelinjaku
 • · Metalnu matičnu rešetku postaviti ispod plodišta kao zaštitu od miševa i ostalih štetočina
 • · Zaštititi pčele od ptica, naročito od žuna i djetlića
 • · Čistiti leta od snijega, leda i mrtvih pčela
 • · Kontrolisati ventilaciju
 • · Postaviti dasku od zemlje do košnice
 • · Još jednom tretirati društva protiv varoe kada je dan lep ( min 12 C)
 • · Provjeriti zaštitu od miševa
 • PAŠA:
  Nema je ili je neznatna

DECEMBAR

 • Povremeno obilaziti pčelinjak i vršiti proveru stanja
 • · Obezbjediti potpuni mir na pčelinjaku
 • · Za sunčanih dana posmatrati izletanje pčela i paziti na pojavu proliva
 • · Uklanjati vlažan sneg i mrtve pčele sa leta, ako sneg nije vlažan ne treba ga uklanjati