Đubrenje kukuruza pre setve - POLJOMARKET
+381 64 005 0133       poljomarkets@gmail.com

Đubrenje kukuruza pre setve

2019-01-24 14:20:49     Poljomarket     42851     4


zalihe, vlage, kukuruz, djubrenje, đubrenje

Đubrenje kukuruza pred setvu vrlo je važna jer se njime obezbeđuju biljna hrana potrebna kukuruzu u vreme njegovog klijanja i nicanja. Ovo se đubrenje obavlja pred setvu ili zajedno sa setvom kukuruza - startno. Unošenje đubriva u predsetvenom đubrenju može se prema tome obaviti tanjiranjem, setvospremacem ili deponatorom za đubriva u samoj setvi. Primenom đubriva u ovoj fazi dodaju se đubriva na dubinu setvenog sloja gde će se sejati seme i obezbeđuju se hranljive tvari za početni rast i razvoj biljaka kukuruza.

Koje gnojivo odabrati?

Izbor vrste đubriva koja se mogu koristiti u predsjetvenom đubrenju zavisiće o đubrivima koja su korišćena u osnovnom đubrenju kukuruza. U osnovnom đubrenju se najčešće koriste mineralna đubriva sa niskim sadržajem azota i povišenim sadržajem fosfora i kalijuma kao što su NPK 5-15-30; NPK 7-20-30 ili NPK (MgO) 8-15-24 (2), u zavisnosti o hemijskoj analizi tla proizvodne površine. U slučaju da su tla siromašna na fosforu može se primeniti đubriva sa naglašenim fosforom. Ovim se đubrivima moglo dati u osnovnom đubrenju ukupna količina potrebnog fosfora i kalijuma ili 2/3 količina.

Ako su u osnovnom đubrenju primijenjene 2/3 količina potrebnih kukuruzu za normalan rast i razvoj, onda se pre setve primenjuje đubrivo koje ima podjednak odnos azota, fosfora i kalijuma kao što je to NPK 15-15-15. Ukoliko je u osnovnom đubrenju primenjena ukupna količina fosfora i kalijuma potrebnog za ishranu kukuruza, onda se u predsetvenoj ili startnom đubrenju primenjuje samo neko od pojedinačnih azotnih đubriva. Za tu namenu su na raspolaganju azotna đubriva urea N 46 i UAN N 30 tekuće azotno đubrivo.

Treba li kukuruz gnojiti i tokom vegetacije?

Spor proces razlaganja azota iz UREE u tlu omogućava snabdevanje biljaka u vegetaciji iako je azot unesen pred setvu kukuruza. Zavisno o području gde se kukuruz uzgaja utvrdiće se da li je potrebno prihranjivanje tokom vegetacije. Uglavnom se u područjima sa većom količinom padavina ukazuje potreba za jednom ili dve prihrane tokom vegetacije. U sušnim područjima u uslovima suše kao što je to bilo prošle vegetacijske sezone, usevi koji su predsetvena pognojene Ureom lakše su podneli sušu ili nisu pokazivali velike znakove nedostatka vlage i azota, za razliku od useva kod kojih se računar na prihranjivanje, a radi suše od prihranjivanja nije bilo potrebnog efekta.

Predsetvena đubrenje može se takođe obaviti is UAN-om?

UAN je rastvor uree amonijum nitrata koja sadrži u 100 l oko 40 kg azota. Ovim đubrivom može se takođe vrlo uspešno obaviti đubrenje pre setve kukuruza, posebno što ga prilikom primene na golo tlo nije potrebno razređivati. Vrlo dobro se može mešati sa herbicidima čime se ostvaruje ušteda u broju prohoda traktorom. UAN rastvor zajedno sa herbicidima može se primeniti pre setve ili odmah (2-3 dana) posle setve, ali svakako se mora obaviti pre nicanja kukuruza.

O kojim količinama govorimo?

Predsetvena ili startno đubrenje može se obaviti s 200-250 kg / ha NPK 15-15-15, a ako je u osnovnom đubrenju unesena ukupna količina fosfora i kalijuma, predsetvena se primenjuje 250-300 kg / ha UREE ili 230-250 l / ha tečnog azotnog đubriva UAN rastvora.

Šta još reći za kraj?

Treba ponovo naglasiti da u područjima sa manje padavina ove količine azota mogu biti dovoljne za celu vegetaciju i nije potrebno prihranjivanje azotom tokom rasta i razvoja kukuruza. Primena Uree pre setve osigurava kukuruzu bolju otpornost na sušu. U slučaju suše prilikom prihrane kukuruza KAN-om đubrivo se ne može razložiti ni azot aktivirati jer nema dovoljno vlage, dok je urea primenjena pre setve izvor potrebnog azota u vegetaciji.