KALENDAR zaštite TREŠNJE - POLJOMARKET
+381 64 005 0133       poljomarkets@gmail.com

KALENDAR ZAŠTITE TREŠNJE

2019-01-29 13:47:16     Poljomarket     31977     0


kalendar zastite tresnje, tresnja

Trešnja je danas jedna od najprofitabilnijih voćnih vrsta koje nema dovoljno na našem tržištu. Razlog tome je to što su sadašnji zasadi trešnje podignuti na bujnim generativnim podlogama odnosno sejancima divlje trešnje-vrapčare i magrive koje imaju veoma bujan porast te voćka postiže velike dimenzije koje ne dozvoljavaju formiranje intenzivnog uzgojnog oblika.


Visoko formira na kruna otežava berbu, rezidbu i adekvatnu zaštitu čime se umanjuje profi tabilnost ove voćne vrste. U okviru tehnološkog projekta Inovacije u voćar stvu i vinogradarstvu jedan od važnih istraživačkih ciljeva jeste kolekcio nisanje i izučavanje slabobujnih, patuljastih i ukrasnih formi višnje i trešnje. Pojavom novostvorenih, kržljavih podloga kao što su Gisela 5 i 6,Tabel Edabriz, PHL-A,PHL-B i dr. vegetativnih podloga omogućeno je intenzivnije gajenje trešnje u gustim zasadima.


Stabla kalemljena na ovim podlogama su nižeg rasta te se lakše održa vaju (orezuju,štite,navodnjavaju,đubre,beru) i prorode ranije – već u drugoj godini nakon sadnje, te time postižu veću produktivnost. Gustom sadnjom zemljište je maksimalno iskorišćeno, berba se obavlja sa zemlje što znatno smanjuje troškove berbe a puna rodnost se postiže već u četvrtoj godini.

KALENDAR ZAŠTITE ТREŠNJE
  • Zimsko prskanje Bakarni kreč S 50 0,75% (pred kretanje vegetacije) mineralno ulje 2%
  • Kada je otvoreno 5% cvetova (faza belih kokica) Chorus 0,025%
  • Ako je cvetanje duže od 5dana Chorus 0,025%
  • Precvetavanje (opalo 80%) latičnih listića Signum 0,06% Tonus 0,025%
  • Kad su plodovi u porastu Polyram 0,25% (10-12 dana kasnije) Fastac 0,015% Abastate(Armada) 0,075%-0,1%
  • Promena boje ploda Syllit 0,2% Mospilan 0,025%
  • Posle berbe Polyram DF 0,25% Abastate (Vertimec) 0.075%-0,1%
  • Plavo prskanje u oktobru Cuprozin 35 WP 0,35%
  • Ako se javi problem sa crnom trešnjinom vaši,onda se mora ići sa trojnom kombinacijom insekticida. Plan zaštite je orijentacioni, i bilo bi najbolje da se konsultujete sa PSS za svako prsknje.

dipl.ing. Jasmina Jocković