Opstina Trstenik - subvencije za poljoprivredne zadruge - POLJOMARKET
+381 64 005 0133       poljomarkets@gmail.com

Opstina Trstenik sufinansiranje poljoprivrednih zadruga - konkurs traje do 12.03.2019

2019-03-04 18:10:06     Poljomarket     2614     0


subvencije, zadruga

Javni poziv za finansiranje / sufinansiranje ( subvencije ) posebnih programa / projekata udruzenja gradjana u oblasti poljoprivrede ( zadruga ) iz budzeta opstine Trstenik za 2019 godinu.


Kriterijumi koje udruzenje mora da ispuni:
 • Registrovana u skladu sa zakonom o udruzenjima ("Sluzbeni glasnik RS", br. 51/09,99/11 44/18)
 • Registrovana na teritoriji opstine Trstenik
 • Projekat realizuju na teritoriji opstine Trstenik ili van teritorije opstine Trstenik, a pri tom predstavljaju opstinu Trstenik
 • Direktno odgovorna za pripremu u izvodjenje projekta / programa
 • Dostavila godisnji izvestaj za prethodnu budzetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizaciji programa/projekta ukoliko su bila nosilac programa/projekta prethodne godine, odnosno udruzenje koje je podnelo godisnji finansijski izvestaj Agenciji za privredne registre
 • Nije u postupku likvidacije, stecajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti
 • U poslednje dve godine pravosnaznom odlukom nije kaznjavano za prekrsaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnoscu
 • Nije u blokadi racuna, nema poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja
 • U Statutu udruzenja stoji navedeno da ostvaruju ciljeve u oblasti poljoprivrede
Iznos sredstava planiran sa finansiranje / sufinansiranje

Ukupan iznos sredstava planiranih za finansiranje udruzenja programa u oblasti poljoprivrede, definisan je Odlukom o budzetu opstine Trstenik za 2019 i on iznosi 3.500.000,00 RSD

Sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekta dodeljuju se na osnovu javnog konkursa najvise do 90% predvidjenih sredstava, odnosno 3.150.000,00 din

Prihvatljivi troskovi - Troskovi koji ce biti finansirani javnim konkursom iz budzeta opstine Trstenik:
 • Nabavke nove opreme, poljoprivredne mehanizacije i repromaterijala
 • Promotivne aktivnosti - organizacija seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede, organizacija manifestacija, sajmova i izlozbi o oblasti poljoprivrede
Obavezna konkursna dokumentacija
 • Popunjen, potpisan i overen obrazac za prijavu na konkurs
 • Obrazac predloga programa/projekta (popunjen, potpisan i overen ANEKS 1. Predlog projekta)
 • Obrazac budzeta programa/projekta (popunjen, potpisan i overen ANEKS 2. Budzet projekta)
 • OBRAZAC IZJAVE 1, OBRAZAC IZJAVE 2 (popunjen, overen, potpisan)

Obavezna prateca dokumentacija koju treba dostaviti

 • Uverenje (potvrdu, izvod) da je udruzenje upisano u registar nadleznog organa - Agencije za privredne registre
 • Fotokopiju statuta udruzenja iz kojeg se vidi da se ciljevi udruzenja ostvaruju u oblasti u kojoj se program/projekat realizuje
 • Dokaz o likvidnosti udruzenja, odnosno finasijski izvestaj o zavrsnom racunu za prethodnu godinu
 • Dokaz da tekuci racun podnosioca prijave nije blokiran - zvanicna potvrda NBS u trajanju konkursa
 • Izjavu da sredstva za realizaciju programa/projekta nisu na drugi nacin vec obezbedjena
 • Izjavu o nepostojanju sukoba interesa (potpisana i overena)
 • Interni akt o antikorupcijskoj politici

Kompletnu dokumentaciju mozete pogledati >> OVDE <<

Ostalu neophodnu dokumentaciju mozete nabaviti ovde:

Obrasci za prijavu

 • Obrazac za prijavu ovde
 • ANEKS 1 Obrazac predloga projekta ovde
 • ANEKS 2 Tabelarni pregled budzeta ovde
 • Obrazac izjave 1 ovde
 • Obrazac izjave 2 ovde

Obrasci za izvestavanje

 • ANEKS 1 Obrazac narativnog izvestaja ovde
 • ANEKS 2 Tabelarni finansijskog izvestaja ovde

Izvor: http://www.trstenik.rs