PORUČIVANJE I PODRŠKA - 064 005 0133 | poljomarkets@gmail.com
BUDIMO U KONTAKTU - FACEBOOK | TWITTER | YOUTUBE
MENI

Rokovi setve

- Najvažniji kasni, naknadni ili posni usev kod nas je još uvek u većini slučajeva kukuruz koji se nakon optimalnih rokova može uzgajati za zelenu krmu, silažu i suvo zrno. -

Februar 26, 2013


rokovi, setve, setva, kasni, naknadni, posni, usev,


Zakasnela setva uobičajena je u poplavnim područjima u dolinama nekih reka ili kraških polja, zatim na vrlo teškim, vlažnim i neuređenim zemljištima gde dugo leži voda koja sprečava ulazak mehanizacije na parcelu. Kasniji rokovi setve sredinom ili krajem maja takođe su česti u brdskom području na nadmorskim visinama iznad 400 m


Naknadna setva kukuruza od sredine maja do sredine juna moguća je nakon skidanja ozimih krmnih međuuseva, poput smesa žitarica i krmnog graška, ili nakon jarih useva koji se rano i beru, i nakon žetve ozimih žitarica krajem juna i početkom jula moguće je uzgajati kukuruz. Ta setva kukuruza moguća je u vlažnijim krajevima na zapadu sa vrlo ranim hibridima, i to za proizvodnju silaže, dok je za proizvodnju zrna nesigurna. U nekim krajevima moguće je uzgajati kukuruz i za proizvodnju zrna, ali je ta proizvodnja bez navodnjavanja neuspešna u većini godina. Zbog toga je za stabilne i zadovoljavajuće prinose kukuruza iz uzgoja u naknadnim rokovima setve potrebno obezbediti sistem navodnjavanja, čime bi se omogućile dve žetve (berbe) godišnje.


Izbor hibrida za kasne rokove setve
Dužina vegetacije istog hibrida, ako se broji u danima, različita je u raznim godinama u istom kraju. Još je veća razlika u raznim krajevima. U toplijim krajevima i u toplijim godinama isti hibrid da bi sazreo treba manje dana nego u hladnijim. Za isti hibrid razlika u dužini njegove vegetacije može iznositi 20 i više dana u raznim krajevima i godinama. Zbog toga, isti hibrid u jednom kraju može rano da dozri i bude obran u septembru, a u drugom kraju, kasnije dozri i moze biti obran krajem oktobra.