PORUČIVANJE I PODRŠKA - 064 005 0133 | poljomarkets@gmail.com
BUDIMO U KONTAKTU - FACEBOOK | TWITTER | YOUTUBE
MENI

Ovo je recept za kvalitetne maline

- Visokointenzivna proizvodnja u zasnovanim komercijalnim zasadima voćaka zahteva i složeni sistem agrotehničkih mera i postupaka koje se izvode u cilju povećanja prinosa, dobijanja kvalitetnijih plodova, kao i veće rentabilnosti proizvodnje -

May 12, 2016


maline, obrada zemljista, obrada maline, zemljiste, medjuredno, medjuredna obrada maline


One moraju biti usaglašene sa biološkim osobinama gajenih vrsta voćaka, odnosno ekološkim uslovima za njihovo gajenje. Kako je u rodnim zasadima površinski sloj zemljišta i mesto rasprostiranja asimilacionog dela korenovog sistema, nameće se potreba za intenzivnom obradom ove zone staništa voćaka.


Pravovremenom obradom razbija se pokorica zemljišta i uništavaju korovi, što značajno doprinosi očuvanju vodno-vazdušnog i toplotnog režima u rizosferi rodnih stabala. Kroz ovakvu pedološku strukturu u rastresitom stanju lakše se unose đubriva na potrebnu dubinu, omogućava bolja aeracija, a time i bolji uslovi za razvoj korena i ishranu biljke. S obzirom na relativno plitak korenov sistem maline i veću potrebu za vodom, obrada zemljišta ima značajnu ulogu, jer se pravilnim radovima razbija pokorica i najvećim delom uništavaju korovi, čime se u velikoj meri čuva i vlaga u zemljištu. Takođe, na ovaj način zemljište se održava u rastresitom stanju, uz mogućnost istovremenog inkorporiranja- unosa i đubriva na potrebnu dubinu u zoni korenovog sistema.


Sve to doprinosi boljoj aeraciji, održavanju strukture i plodnosti zemljišnog sloja. Obradu parcela pod rodnim zasadima trebalo bi izvoditi u više navrata, uskladiti je sa vremenom đubrenja ( trebalo bi hraniva rasturiti neposredno pred obradu), jer se usled zahteva rodnih izdanaka i velikog broja mladih izdanaka, i potrebe zasada za vodom znatno povećavaju. Najčešće obrade zemljišta u našim malinogorjima vrše se u sledećim periodima:


Prva prolećna obrada obavlja se obično u martu, posle otapanja snegova, prosušivanja tla i nakon rasturanja stajnjaka i veštačkih đubriva. Vrši se međuredno kultiviranjem, a u redu okopavanjem. Ovom obradom blagovremeno rasturena mineralna đubriva i stajnjak unose se na dubinu 7-10 cm, ukoliko to nije obavljeno u jesen. Noviji praktični rezultati iz proizvodnih zasada ukazuju da ova međuredna obrada zemljišta rotacionim sitnilicama ima niz negativnih efekata koje njime mogu direktno ili indirektno nastati ( napr. oštećenje korenovog sistema maline, pojačavanje nepropusnog sloja zemljišta ispod rada frezera, veći rizik od erozije tla itd.), pa je u sve većoj primeni prašenje zemljišta. Radni delovi prašača rastresaju zemljište na bezbednoj dubini, uz istovremeno uništavanje korova.


Druga obrada izvodi se sredinom aprila, u početku intenzivnijeg izbijanja i razvoja mladih izdanaka i rodnih grančica i to što pliće.


Treću, međurednu obradu trebalo bi vršiti početkom do sredine maja, pred cvetanje. Vrši se tarupiranjem ili košenjem, dok u rednoj obradi kopanjem ili plevljenjem. Tada se mogu i uklanjati i prve serije mladih izdanaka i obaviti prihranjivanje maline.


Četvrta obrada izvodi se početkom juna , pred berbu i to tarupiranjem. Sledeću međurednu obradu preporučljivo je izvoditi po završenoj berbi , krajem jula ili početkom avgusta, i to nakon uklanjanja starih izdanaka koji su doneli rod, odnosno delimičnog proređivanja novih izdanaka, čime bi se ovakvi mladi izdanci bolje pripremili za narednu vegetaciju. Samo uništavanje korova obradom i plevljenjem može se smanjiti upotrebom pesticida. Međutim trebalo bi naglasiti da češćom primenom herbicidi mogu delovati depresivno na razvoj maline. Korisnije je korove između redova uništavati mašinama , a u redu dati primat ručnoj obradi i plevljenju, a samo kod starijih zasada u određenim slučajevima obazrivo koristiti herbicide.


Izvor: agropress.org.rs