PORUČIVANJE I PODRŠKA - 064 005 0133 | poljomarkets@gmail.com
BUDIMO U KONTAKTU - FACEBOOK | TWITTER | YOUTUBE
MENI

PRIHRANA I FOLIJARNO

- Izgled pšenice je bio izvanredan tokom marta, ali temperature u minusu su joj naškodile -

April 14, 2014


prihrana i folijalrno, prihrana psenice, ishrana psenice, psenica


Da bi pomogli pšenici treba joj omogućiti prihranu i zaštitu. Pšenica je kultura među najzastupljenijim u setvenoj strukturi poljoprivrednih proizvođača, te s toga joj treba posvetiti posebnu pažnju.


Da bi se ostvario dobar kvalitet, visok i stabilan prinos treba obratiti pažnju na veoma važne stavke među kojima su:


  • Odgovarajući odnos azota i fosfora, što u fazama rasta i razvića treba da iznosi 2:1,
  • U jesen kao osnovno đubrenje u pripremi zemljišta za setvu treba uneti svu potrebnu količinu fosfora i kalijuma, a azota u količini od 40-50kg/ha,
  • Prvo prihranjivanje se preporučuje već u kasnu zimu ili rano proleće, po pravilu ne pre 15. februara
  • Pšenica se uglavnom prihranjuje dva puta,drugu prihranu treba izvršiti u fazi intenzivnog rasta stabla do pojave klasa, a treća zavisi od stanja useva i uslova gajenja,
  • Prva prihrana utiče na visinu prinosa, a druga na kvalitet,
  • Može se izvoditi folijarna prihrana preko lista u jesen ako se usev tretira pesticidima, i u proleće u fazi bokorenja i lista zastavičara,
  • Za visok prinos i kvalitet, osim osnovnih hraniva potrebno je obezbediti i odgovarajući nivo mikroelemenata

KOJE ĐUBRIVO KORISTITI


Osnovno đubrenje - Koristiti po mogućstvu složena, mineralna, kompleksna, granulisana đubriva koja u sebi sadrže mikroelemente za ishranu ratarskih kultura. Ukoliko se odradi, a potrebno je svakako odraditi agrohemijsku analizu zemljišta iz koje se lako može odrediti, a samim tim i odabrati odgovarajuća kombinacija za odgovarajuću parcelu. Ukoliko nije urađena agrohemijska analiza zemljišta, treba primeniti đubriva sa standardnim odnosom hraniva za usev pšenice ili sa povišenim sadržajem fosfora.


Ako se NPK đubriva ne unesu u jesen,P i K koji će se uneti u proleće biće u onom sloju zemljišta u kojoj je i unet,što se tiče prihrane,posle unošenja kompleksnioh hraniva,u proleće treba u prihranu uključiti KAN, AN ili UREA koji u sebi sadrže veće količine azota, u zavisnosti od pH zemljišta.


Prihrana - Ukoliko se ne izvrši osnovno đubrenje u jesen, za prvu prihranu u proleće treba koristiti kompleksna NPK đubriva sa povišenim sadržajem azota. U uobičajenoj prihrani koristiti azotna đubriva KAN ili AN u uzavisnosti od pH vrednosti zemljišta


Folijarno đubrenje - koristiti vodotopiva đubriva, a za specifične potrebe ili otklanjanje nedostataka pojedinih elemenata (nedostatak u zemljištu ili nemogućnosti usvajanja), tečna folijarna đubriva sa sadržajem samo jednog ili sa više mikroelemenata.


Gordana Rehak, dipl.ing.