PORUČIVANJE I PODRŠKA - 064 005 0133 | poljomarkets@gmail.com
BUDIMO U KONTAKTU - FACEBOOK | TWITTER | YOUTUBE
MENI

Repina pipa

- Veliki je vremenski tesnac u setvi šećerne repe.Rok za setvu se primiče kraju i traktori rade bez prestanka. -

November 10, 2014


Repina pipa


Visoke temperature su izmamile i štetnike iz zemljišta.Temperature više od + 20 C pogoduje REPINOJ PIPI da počne i da leti i tako lakše dospeva do novih repišta


Nakon setve šećerne repe proizvođače upozoravamo na redovite preglede setvenih površina na prisutnost značajnog štetnika - repinu pipu.Repina pipa (Bothynoderes punctiventris) je veliki kukac dužine oko 1,5 cm, a zbog svoje sivo-zemljane boje ne primećuje se lako na površini tla . Od trenutka nicanja šećerne repe neophodno je svakodnevno pregledavanje useva sve do razvoja 2-3 para pravih listova.


Repina pipa ima jednu generaciju godišnje. Odrasli kukci prezime na prošlogodišnjim repištima. Stoga upozoravamo na intenzivno praćenje novih repišta u neposrednoj blizini prošlogodišnjih.


Zagrijavanjem tla na 8-10°C, pipe izlaze na površinu i hodanjem prelaze na nova repišta, vrlo su pokretljive i dnevno mogu proći više stotina metara. Prelaskom temperature zraka iznad 20°C mogu i letjeti. Nailaskom na mlade biljke, pipe započinju s intezivnom ishranom. Šećerna repa je najosjetljivija u vrijeme nicanja do razvoja prva dva para listića, kada pipe pričinjavaju najveće štete (Slika 3.). Opasnost je veća što je usjev mlađi i sporijeg rasta. Za repinu pipu su pogodna topla i suha proljeća kada je izuzetno proždrljiva. Ponekad napad repine pipe bude toliko jak da potpuno uništi tek ponikli usjev šećerne repe.


Prag odluke za provođenje suzbijanja repine pipe je 0,2 pipe na m2 (odnosno 2 pipe na 10m2) i ovo je prosječna brojka za napad pipe u trenutku nicanja, a za jače razvijene usjeve brojka je veća. Ipak tijekom dužeg suhog i toplog proljeća uz sporo i neujednačeno nicanje ili na kasnije zasijanom usjevu i niža populacija kukaca može učiniti veće štete.


Rana sjetva i sve agrotehničke mjere koje pogoduju razvoju šećerne repe smanjuju štete od repine pipe. Značajna mehanička mjera zaštite usjeva je kopanje obrambenih jaraka (kanala) ili sjetva lovnih biljaka između starih i novih repišta. Sve preventivne mjere pri jakoj populaciji repine pipe nadopunjuju se folijarnom primjenom insekticida. Ponekad je dovoljno suzbijanje provesti na rubu repišta na strani okrenutoj prema starom repištu odakle i pristižu kukci.