PORUČIVANJE I PODRŠKA - 064 005 0133 | poljomarkets@gmail.com
BUDIMO U KONTAKTU - FACEBOOK | TWITTER | YOUTUBE
MENI

Uljana tikva

- Poslednjih godina sve se više širi gajenje posebne forme obične tikve (cucurbita pepo), koja se naziva uljana tikva i gaji se zbog semena bogatim uljem -

Jul 05, 2015


ulana tikva, olinka, olivija, karakteristike, proizvodnja


Poznate su dve forme uljane tikve: uljana tikva sa ljuskom i uljana tikva-golica, čije seme nije obloženo čvrstom ljuskom. Domaći sortiment se sastoji od uljane tikve-golice "Olinka" i uljane tikve sa ljuskom "Olivija" stvorene u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novam Sadu (Dr. janoš Berenji).


Karakteristike uljane tikve

- Uljane tikve "Olivija" i "Olinka" se karakterišu visokim prinosem svežeg ploda (40-50 t/ha) i suvog zrna (600-800 kg/ha) kao i visokim sadržajem ulja u zrnu (45-47%).


Manji prinos ulja je adekvatno konpenzovan višom cenom tikvinog ulja u poređenju sa ostalim nerafinisanim uljima.Litar ovog ulja na tržištu Nemačke iznosi 40 EUR.Gajenje uljane tikve dobija poseban značaj u inicijativi da smanji gajenje "masovnih kultura" kao što je npr. pšenica i da se poveća udeo tzv."alternativnih kultura" čija je proizvodnja radno intenzivnija, ali su ovi proizvodi mnogo alternativniji na tržištu poljoprivrednih proizvoda.


Uljana tikva-golica se uglavnom gaji u čistom usevu. Osnovna obrada-oranje u jesen na 25-30 cm. Dobro reaguje na đubrenje stajnjakom-zaorati 30-50t/ha. nezgorelog stajnjaka u jesen. Mineralna đubriva se unise prilikom predsetvene pripreme u količini 400-500 kg/ha. Setva se obavlja krajem aprila ili početkom maja pneumatskom sejalicom. Preporučen mađuredni razmak je 140 cm. , a rastojanje u redu 70 cm. Nega useva se sastoji od međuredne obrade i okopavanja,sve dok loze ne pokriju zemlju.Povoljna je okolnost da uljana tikva u našim uslovima nema ekonomski značajnih bolesti pa ni štetočina,


Od bolesti treba pomenuti trulež ploda (prouzrokovač colletrotrichum lagenarijum-Atraknoza) i viroze.


Trulež ploda je rezultat prevelike količine padavina u završnom delu vegetacije. Moguće je samo preventivno tretiranje preparatima Cineb i Benlate. Viroze su opasno novo oboljenje koje se ne prenosi semenom već lisnim vašima. Problem viroza se rešava otpornim sortama na čijem se stvaranju intenzivno radi u Institutu.


Imajući u vidu da se uljana tikva u principu ne tretira nikakvim pesticidima,time se zadovoljavaju principi ekološke proizvodnje-da se proizvede seme bez ostatka hemikalija. U cilju "označav anja" ekološke proizvodnjena zapadnom tržištu neophodno je da se proizvodnja odvija pod nadzorom službe ovlašćene za izdavanje zvaničnih serifikata o ekološkoj proizvodnji,počemu naši proizvođačini nisu dovoljno obavešteni. Naknadna sertifikacija proizvodnje nije moguća.


Dipl. ihg. Ljiljana Jeremić
Dipl. ing. Miodrag Simić