Vaša Korpa

Korpa je prazna

Deo asortimana

300,00 RSD Po jedinici PLAVI PATLIDŽAN
42 900,00 RSD Po jedinici 360/70R24 TT Bel-89 BELSHIN

kontakt i mail

066 475 577 poljomarket@traktorskegume.rs

BLOG

Uljana tikva

Poslednjih godina sve se više širi gajenje posebne forme obične tikve (cucurbita pepo), koja se naziva uljana tikva i gaji se zbog semena bogatim uljem. Poznate su dve forme uljane tikve:uljana tikva sa ljuskom i uljana tikva-golica, čije seme nije obloženo čvrstom ljuskom.

Domaći sortiment se sastoji od uljane tikve-golice  "Olinka" i uljane tikve sa ljuskom "Olivija" stvorene u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novam Sadu (Dr. janoš Berenji).

Karakteristike uljane tikve

Uljane tikve "Olivija" i "Olinka" se karakterišu visokim prinosem svežeg ploda (40-50 t/ha) i  suvog zrna (600-800 kg/ha) kao i visokim sadržajem ulja u zrnu (45-47%).

Manji prinos ulja je adekvatno konpenzovan višom cenom tikvinog ulja u poređenju sa ostalim nerafinisanim uljima.Litar ovog ulja na tržištu Nemačke iznosi 40 EUR.Gajenje uljane tikve dobija poseban značaj u inicijativi da smanji gajenje "masovnih kultura" kao što je npr. pšenica i da se poveća udeo tzv."alternativnih kultura" čija je proizvodnja radno intenzivnija, ali su ovi proizvodi mnogo alternativniji na tržištu poljoprivrednih proizvoda.

Proizvodnja 

 

Uljana tikva-golica se uglavnom gaji u čistom usevu. Osnovna obrada-oranje u jesen na 25-30 cm. Dobro reaguje na đubrenje stajnjakom-zaorati 30-50t/ha. nezgorelog stajnjaka u jesen. Mineralna đubriva se unise prilikom predsetvene pripreme u količini 400-500 kg/ha. Setva se obavlja krajem aprila ili početkom maja pneumatskom sejalicom. Preporučen mađuredni razmak je 140 cm. , a rastojanje u redu 70 cm. Nega useva se sastoji od međuredne obrade i okopavanja,sve dok loze ne pokriju zemlju.Povoljna je okolnost da uljana tikva u našim uslovima nema ekonomski značajnih bolesti pa ni štetočina,

Od bolesti treba pomenuti trulež ploda (prouzrokovač colletrotrichum lagenarijum-Atraknoza) i viroze.

Trulež ploda je rezultat prevelike količine padavina u završnom delu vegetacije. Moguće je samo preventivno tretiranje preparatima  Cineb i Benlate. Viroze su opasno novo oboljenje koje se ne prenosi semenom već lisnim vašima. Problem viroza se rešava otpornim sortama na čijem se stvaranju intenzivno radi u Institutu.

Imajući u vidu da se uljana tikva u principu ne tretira nikakvim pesticidima,time se zadovoljavaju principi ekološke proizvodnje-da se proizvede seme bez ostatka hemikalija. U cilju "označav anja" ekološke proizvodnjena zapadnom tržištu neophodno je da se proizvodnja odvija pod nadzorom službe ovlašćene za izdavanje zvaničnih serifikata o ekološkoj proizvodnji,počemu naši proizvođačini nisu dovoljno obavešteni. Naknadna sertifikacija proizvodnje nije moguća.

Dipl. ihg. Ljiljana Jeremić

Dipl. ing. Miodrag Simić

Pretraga sajta

Facebook

Registrujte se i besplatno pratite nove teme i akcije svih naših proizvoda

Koliko su 2+2
Ime:
Email:

Naša glavna delatnost je prodaja rezervnih delova za priključne mašine, prodaja priključnih mašina, mehanizacija, tehnologija, ostale opreme i delova, i knjiga, sve sto je vezano za poljoprivredu, imamo veliki izbor knjiga vezanih za povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, stočarstvo,zaštita bilja, pčelarstvo.

Copyright © www.poljomarket.rs