poljomarkets@gmail.com

100% sigurna kupovina

064 005 0133

Poručivanje i podrška

Aeolus

Aeolus

Blog

Uljana tikva

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 

Poslednjih godina sve se više širi gajenje posebne forme obične tikve (cucurbita pepo), koja se naziva uljana tikva i gaji se zbog semena bogatim uljem. Poznate su dve forme uljane tikve:uljana tikva sa ljuskom i uljana tikva-golica, čije seme nije obloženo čvrstom ljuskom.

Domaći sortiment se sastoji od uljane tikve-golice  "Olinka" i uljane tikve sa ljuskom "Olivija" stvorene u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novam Sadu (Dr. janoš Berenji).

Karakteristike uljane tikve

Uljane tikve "Olivija" i "Olinka" se karakterišu visokim prinosem svežeg ploda (40-50 t/ha) i  suvog zrna (600-800 kg/ha) kao i visokim sadržajem ulja u zrnu (45-47%).

Manji prinos ulja je adekvatno konpenzovan višom cenom tikvinog ulja u poređenju sa ostalim nerafinisanim uljima.Litar ovog ulja na tržištu Nemačke iznosi 40 EUR.Gajenje uljane tikve dobija poseban značaj u inicijativi da smanji gajenje "masovnih kultura" kao što je npr. pšenica i da se poveća udeo tzv."alternativnih kultura" čija je proizvodnja radno intenzivnija, ali su ovi proizvodi mnogo alternativniji na tržištu poljoprivrednih proizvoda.

Proizvodnja 

 

Uljana tikva-golica se uglavnom gaji u čistom usevu. Osnovna obrada-oranje u jesen na 25-30 cm. Dobro reaguje na đubrenje stajnjakom-zaorati 30-50t/ha. nezgorelog stajnjaka u jesen. Mineralna đubriva se unise prilikom predsetvene pripreme u količini 400-500 kg/ha. Setva se obavlja krajem aprila ili početkom maja pneumatskom sejalicom. Preporučen mađuredni razmak je 140 cm. , a rastojanje u redu 70 cm. Nega useva se sastoji od međuredne obrade i okopavanja,sve dok loze ne pokriju zemlju.Povoljna je okolnost da uljana tikva u našim uslovima nema ekonomski značajnih bolesti pa ni štetočina,

Od bolesti treba pomenuti trulež ploda (prouzrokovač colletrotrichum lagenarijum-Atraknoza) i viroze.

Trulež ploda je rezultat prevelike količine padavina u završnom delu vegetacije. Moguće je samo preventivno tretiranje preparatima  Cineb i Benlate. Viroze su opasno novo oboljenje koje se ne prenosi semenom već lisnim vašima. Problem viroza se rešava otpornim sortama na čijem se stvaranju intenzivno radi u Institutu.

Imajući u vidu da se uljana tikva u principu ne tretira nikakvim pesticidima,time se zadovoljavaju principi ekološke proizvodnje-da se proizvede seme bez ostatka hemikalija. U cilju "označav anja" ekološke proizvodnjena zapadnom tržištu neophodno je da se proizvodnja odvija pod nadzorom službe ovlašćene za izdavanje zvaničnih serifikata o ekološkoj proizvodnji,počemu naši proizvođačini nisu dovoljno obavešteni. Naknadna sertifikacija proizvodnje nije moguća.

Dipl. ihg. Ljiljana Jeremić

Dipl. ing. Miodrag Simić

Mašine na delu

Izdvajamo

HIDRAULICNI UTOVARIVAC STAJNJAKA GRAJFER

Grajfer

Freza PIPALICA

Freza Pipalica

Freza CARRERA

Freza Pipalica CARRERA

Traktorska freza AKPIL

Traktorska freza Akpil

Traktorska Rotaciona KOSILICA

Traktorska kosacica z042

Omotač BALA Z560 - Nošen

Omotač bala z560

Omotač BALA Z577 - Samoutovarna

Omotač bala z577

Tanjiraca poluteska

Tanjiraca poluteska

Tresac plodova | Berac voca

Tanjiraca poluteska

Tarup Zanon | Malcer

Tanjiraca poluteska

 

Copyright 2017 © www.poljomarket.rs